ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ


English version DOWNLOAD (PDF 0.4 MB)

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Ενημέρωση Υποψηφίων σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων DOWNLOAD (PDF 0.7 MB)
Information on the processing of personal data of candidates DOWNLOAD (PDF 0.65 MB)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Processing Services SIA Greece Μονοπρόσωπη Aνώνυμη Εταιρία

23ο Χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, 145 65 Άγιος Στέφανος, Διόνυσος, Αττική

T: +30 210 624 4000

Email: SIAGR_Info@sia.eu

Tμήμα Πωλήσεων
Κωνσταντίνος Λέκκας
T: +30 210 624 4916
Email: Konstantinos.Lekkas@sia.eu

Tμήμα Εξυπηρέτησης πελατών POS
T: +30 210 624 4370
We use cookies to deliver the best possible web experience. If you wish to know more about cookies and how to disable them, please take a look at our Cookie Policy.