ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ


English version DOWNLOAD (PDF 0.4 MB)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Processing Services SIA Greece Μονοπρόσωπη Aνώνυμη Εταιρία

23ο Χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, 145 65 Άγιος Στέφανος, Διόνυσος, Αττική

T: +30 210 624 4000

Email: SIAGR_Info@sia.eu

Tμήμα Πωλήσεων
Κωνσταντίνος Λέκκας
T: +30 210 624 4916
Email: Konstantinos.Lekkas@sia.eu

Tμήμα Εξυπηρέτησης πελατών POS
T: +30 210 624 4370
We use cookies to deliver the best possible web experience. If you wish to know more about cookies and how to disable them, please take a look at our Cookie Policy.